پروانه اکتشاف

در یازده‌ماه منتهی به بهمن سال‌گذشته بیشترین پروانه اکتشاف صادره در استان‌های خراسان‌جنوبی با صدور ۱۲۶پروانه، فارس با صدور ۸۹ پروانه، سیستان و بلوچستان با صدور ۸۲ پروانه، یزد با صدور ۷۰ پروانه و خراسان‌رضوی با صدور ۶۵ پروانه ثبت‌شده است.  در عین حال در بین ۳۱ استان کشور به اضافه جنوب استان کرمان و منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو، در یازده‌ماهه سال‌گذشته در استان گلستان هیچ پروانه اکتشافی صادر نشده است. در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر هرکدام یک پروانه اکتشاف و در استان‌های گیلان و البرز نیز هرکدام دو پروانه صادر شده است. همچنین بیشترین رشد صدور پروانه‌های اکتشاف هم مربوط به استان‌های ایلام با افزایش ۷۰۰‌درصدی نسبت به یازده‌ماهه سال‌۹۹، آذربایجان‌غربی، کرمانشاه و گیلان هریک با افزایش ۱۰۰‌درصدی نسبت به بازه مشابه سال‌۹۹ و قم با افزایش ۳/ ۸۳درصدی نسبت به یازده‌ماهه سال‌۹۹ بوده است.

گواهی کشف

بر اساس گزارش وزارت صمت، از میان ۳۱ استان کشور به اضافه جنوب استان کرمان و منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو، در ۵ استان بیشترین گواهی کشف صادرشده است که عبارتند از: یزد با صدور ۴۴ فقره گواهی کشف، خراسان‌جنوبی با صدور ۴۰ فقره گواهی کشف، فارس با صدور ۳۹ فقره گواهی کشف، خراسان‌رضوی با صدور ۳۶ فقره گواهی کشف و اصفهان با صدور ۳۰ فقره گواهی کشف.  اما در ۵ استان کشور در این بازه زمانی هیچ گواهی کشفی صادر نشده است. در یازده‌ماهه امسال در استان‌های البرز، تهران، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و گیلان صدور گواهی کشف صفر است. از سوی دیگر بیشترین رشد در صدور این گواهی نیز متعلق به آذربایجان‌شرقی با رشد ۱/ ۱۰۷‌درصدی، سیستان و بلوچستان با رشد ۸/ ۷۷درصدی، فارس با رشد ۵۶‌درصدی و ایلام و اردبیل هریک با رشد ۵۰‌درصدی است.

پروانه بهره‌برداری

بیشترین پروانه‌های بهره‌برداری معادن در یازده‌ماهه سال‌گذشته در استان خراسان‌رضوی صادر شده است که به ۵۲ فقره می‌رسد. یزد با صدور ۴۳ فقره پروانه بهره‌برداری در رده دوم قرار گرفته است، پس آن هم استان کرمان صادرکننده ۳۴فقره پروانه بوده است. استان‌های اصفهان، فارس و مرکزی نیز هریک ۲۹ فقره پروانه بهره‌برداری در یازده‌ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۰ صادر کرده‌اند.  این در حالی است که صدور پروانه‌های بهره‌برداری معادن در استان کهگیلویه و بویراحمد در این بازه زمانی صفر است. در استان‌های چهارمحال و بختیاری و گلستان در یازده‌ماهه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۰ تنها یک پروانه بهره‌برداری معادن صادر شده است. همچنین صدور این مجوز در استان‌های ایلام، بوشهر و گیلان به دو فقره رسیده است.

بیشترین رشد در صدور تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده در بازه زمانی مذکور نسبت به یازده‌ماهه سال‌۹۹ مربوط به استان گیلان است که افزایش ۱۰۰‌درصدی را ثبت کرده است، پس از آن منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو با رشد ۷۵‌درصدی، استان اردبیل با رشد ۷/ ۶۶‌درصدی، استان سیستان و بلوچستان با رشد ۶/ ۵۵‌درصدی و استان قم با رشد ۴۰‌درصدی روبه‌رو بوده است. بیشترین اشتغالزایی پروانه‌های بهره‌برداری در یازده‌ماهه سال‌۱۴۰۰ نیز در این گزارش آورده شده است. پروانه بهره‌برداری معادن در استان یزد برای ۵۱۹‌نفر اشتغال ایجاد می‌کند.  پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده در استان خراسان‌رضوی هم ۳۶۶ نفر اشتغالزایی دارد. این پروانه‌ها در استان کرمان ۳۶۰ نفر و در استان فارس ۳۳۴ نفر را به‌کار مشغول می‌کنند. همچنین اشتغالزایی پروانه‌های صادر شده در استان اصفهان نیز به ۲۵۱ نفر می‌رسد.

در عین حال در استان کهگیلویه و بویراحمد اشتغالزایی این پروانه‌ها به صفر رسیده است، چراکه هیچ پروانه بهره‌برداری در این استان در یازده‌ماهه امسال صادر نشده است. اشتغالزایی پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در چهارمحال و بختیاری ۳نفر بوده است. همچنین در استان گلستان این پروانه‌ها برای ۶ نفر اشتغال ایجاد می‌کنند. پروانه‌های مذکور در استان ایلام ۱۶ نفر و استان بوشهر هم ۱۳ نفر را به‌کار مشغول می‌کنند. بیشترین رشد اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری متعلق به استان مازندران است که اشتغالزایی این پروانه‌ها افزایش ۹/ ۲۶۰‌درصدی را نسبت به بازه مشابه سال‌۹۹ تجربه کرده است، پس آن استان گیلان در رده دوم قرار دارد که اشتغالزایی پروانه‌های صادره با رشد ۳/ ۲۳۳‌درصدی نسبت به یازده‌ماهه سال‌۹۹ روبه‌رو بوده است. اشتغالزایی پروانه‌های صادره در یزد هم نسبت به یازده‌ماهه سال‌۹۹ رشد ۲/ ۹۲درصدی داشته است. استان سیستان و بلوچستان هم رشد اشتغالزایی ۸/ ۸۴‌درصدی پروانه‌های بهره‌برداری را ثبت کرده است. در عین حال منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو هم با رشد اشتغالزایی ۶/ ۴۸درصدی پروانه‌های بهره‌برداری معدن روبه‌رو بوده است.