سند ملی توسعه صنعت گوهرسنگ؛ بسترساز توسعه و اشتغال پایدار
ارزش ۷۵۰ هزار میلیارد ریالی پروژه های معدن و صنایع معدنی در مناطق کمتر توسعه...
کشف ترکیب معدنی جدید برای ساخت باتری
یار هوشمند معدن
در حدود ۷۵۰ میلیارد ریال برای توسعه آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو اختصاص داده شد
ضرورت معدنکاری هوشمند و تربیت نیروی متخصص معدنی
واگذاری معادن کشف شده به سرمایه گذاران دارای صلاحیت
استفاده از هوش مصنوعی در استخراج مس
لزوم نگاه به بخش معدن در راستای توسعه کشور
خطر دیجیتالی در کمین معادن

آخرین اخبار