استخراج مرمریت خراسان رضوی گروگان ماشین‌آلات فرسوده
افزایش چند برابری حقوق دولتی و تعطیلی معادن سنگ تزئینی

آخرین اخبار