چه کسی مخالف اختصاص معدن برای انتقال آب به یزد است؟
انتقال آب به یزد یک طرح تمدنی است
آب شیرین خلیج فارس به استان یزد رسید
کسب رتبه برتر سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان یزد در محور تحول اداری...
‌ استان یزد جزو استانهای برترکشور در شاخص بهبود فضای کسب و کار

آخرین اخبار