۵۲۰ محدوده‌ی معدنی بلوکه شده در کرمانشاه واگذار می‌شود
سلب صلاحیت معادن غیرفعال و راکد استان کرمانشاه در صورت عدم فعال‌سازی

آخرین اخبار