احیا یک واحد تولید فولاد در سفر رییس جمهور به زنجان
441 معدن غیر فعال در زنجان
سرب و روی مهدی آباد به کمک کارخانه های زنجان می آید
استخراج خاک از معدن سرب و روی انگوران از برنامه جلوتر است

آخرین اخبار