احیا معادن غیر فعال خراسان شمالی
وجود یک میلیارد تن ذخیره قطعی معدنی در خراسان شمالی
بد حسابی ایرالکو و المهدی به شرکت آلومینای ایران
افتتاح مرکز آموزش بین کارگاهی در فولاد خراسان

آخرین اخبار