با قیمت‌های فعلی هیچکس برای سرمایه‌گذاری در زغال‌سنگ پیش‌قدم نمی‌شود/ پیش بینی رشد چشمگیر در زغال سنگ حرارتی

دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران گفت: با قیمت‌های فعلی زغال‌سنگ که به نوعی قیمت‌گذاری تکلیفی است و با قیمت‌های جهانی فاصله زیادی دارد، سرمایه داران برای سرمایه گذاری های جدید در این حوزه ورود نمی کنند.
سعید صمدی افزود: زغال‌سنگ همچون هر ماده معدنی دیگر تحت شرایط خاصی می‌توان تعداد معادن و تولیدش را افزایش داد. وی بیان داشت: اگر کار کردن در این حوزه اقتصادی باشد، به میزان اقتصادی بودن سرمایه‌گذاری های جدید وارد آن خواهد شد.
صمدی یادآور شد: متاسفانه با قیمت‌های فعلی زغال‌سنگ که به نوعی قیمت‌گذاری تکلیفی است و با قیمت‌های جهانی فاصله زیادی دارد، سرمایه داران برای سرمایه گذاری های جدید در این حوزه ورود نمی کنند.
وی ادامه داد: اکنون کل تولید در این حوزه به طور عمده مربوط به معادنی است که در دهه های گذشته تجهیز و آماده سازی شده‌اند و با قیمت‌های امروز زغال‌سنگ، معدن یا معادنی که امروز بخواهد تجهیز شده باشد دیگر اقتصادی نیست.
** اقتصادی نبودن، دلیل توقف طرح‌های جدید
این مقام صنفی گفت: در حال حاضر حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن معادن زغال‌سنگ در کشور وجود دارد که بین ۶ تا هفت سال از تجهیز آنها گذشته است و برخی از آنها تا ۳۰ درصد نیز پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، اما متاسفانه به دلیل اقتصادی نبودن قیمت زغال‌سنگ عمده این طرح ها متوقف شده اند.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ تولید زغال‌سنگ کک‌شو نسبت به سال ۹۹ با افت ۷۰ درصدی مواجه شده است، این در حالی است که میزان مصرف زغال سنگ همه ساله افزایش می یابد، اما سال گذشته نیمی از زغال‌سنگ مورد نیاز کشور از خارج وارد شد.
صمدی تصریح کرد: این مساله زیبنده کشور همچون ایران که ۱۴ میلیارد تن ذخیره زمین شناسی دارد و ۱.۲ میلیارد تن ذخیره قطعی دارد، نیست.
وی اضافه کرد: اگر قرار است به این سمت برویم که کل محصولات مورد نیازمان را در داخل تولید کنیم، باید سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور انجام شود.
دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ اگر تحولی در قیمت ‌ها داشته باشیم و قیمتگذاری های دستوری برچیده شده و قیمت ها به بازار جهانی نزدیک شوند، در این صورت می‌‌توانیم شاهد تجهیز معادن جدید بوده و تحولی در حوزه زغال سنگ شاهد باشیم.
وی خاطرنشان‌کرد: با این حال در حوزه زغال سنگ حرارتی، با توجه به نبود قیمت‌گذاری دستوری و اینکه قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شوند و به قیمت های جهانی نزدیک هستند، رشد خوبی پیش بینی می شود و می توانیم تحول چشمگیری در این حوزه در سال جاری شاهد باشیم.
سعید صمدی افزود: زغال‌سنگ همچون هر ماده معدنی دیگر تحت شرایط خاصی می‌توان تعداد معادن و تولیدش را افزایش داد. وی بیان داشت: اگر کار کردن در این حوزه اقتصادی باشد، به میزان اقتصادی بودن سرمایه‌گذاری های جدید وارد آن خواهد شد.
صمدی یادآور شد: متاسفانه با قیمت‌های فعلی زغال‌سنگ که به نوعی قیمت‌گذاری تکلیفی است و با قیمت‌های جهانی فاصله زیادی دارد، سرمایه داران برای سرمایه گذاری های جدید در این حوزه ورود نمی کنند.
وی ادامه داد: اکنون کل تولید در این حوزه به طور عمده مربوط به معادنی است که در دهه های گذشته تجهیز و آماده سازی شده‌اند و با قیمت‌های امروز زغال‌سنگ، معدن یا معادنی که امروز بخواهد تجهیز شده باشد دیگر اقتصادی نیست.
** اقتصادی نبودن، دلیل توقف طرح‌های جدید
این مقام صنفی گفت: در حال حاضر حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن معادن زغال‌سنگ در کشور وجود دارد که بین ۶ تا هفت سال از تجهیز آنها گذشته است و برخی از آنها تا ۳۰ درصد نیز پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، اما متاسفانه به دلیل اقتصادی نبودن قیمت زغال‌سنگ عمده این طرح ها متوقف شده اند.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ تولید زغال‌سنگ کک‌شو نسبت به سال ۹۹ با افت ۷۰ درصدی مواجه شده است، این در حالی است که میزان مصرف زغال سنگ همه ساله افزایش می یابد، اما سال گذشته نیمی از زغال‌سنگ مورد نیاز کشور از خارج وارد شد.
صمدی تصریح کرد: این مساله زیبنده کشور همچون ایران که ۱۴ میلیارد تن ذخیره زمین شناسی دارد و ۱.۲ میلیارد تن ذخیره قطعی دارد، نیست.
وی اضافه کرد: اگر قرار است به این سمت برویم که کل محصولات مورد نیازمان را در داخل تولید کنیم، باید سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور انجام شود.
دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ اگر تحولی در قیمت ‌ها داشته باشیم و قیمتگذاری های دستوری برچیده شده و قیمت ها به بازار جهانی نزدیک شوند، در این صورت می‌‌توانیم شاهد تجهیز معادن جدید بوده و تحولی در حوزه زغال سنگ شاهد باشیم.
وی خاطرنشان‌کرد: با این حال در حوزه زغال سنگ حرارتی، با توجه به نبود قیمت‌گذاری دستوری و اینکه قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شوند و به قیمت های جهانی نزدیک هستند، رشد خوبی پیش بینی می شود و می توانیم تحول چشمگیری در این حوزه در سال جاری شاهد باشیم.

دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران گفت: با قیمت‌های فعلی زغال‌سنگ که به نوعی قیمت‌گذاری تکلیفی است و با قیمت‌های جهانی فاصله زیادی دارد، سرمایه داران برای سرمایه گذاری های جدید در این حوزه ورود نمی کنند.
سعید صمدی افزود: زغال‌سنگ همچون هر ماده معدنی دیگر تحت شرایط خاصی می‌توان تعداد معادن و تولیدش را افزایش داد. وی بیان داشت: اگر کار کردن در این حوزه اقتصادی باشد، به میزان اقتصادی بودن سرمایه‌گذاری های جدید وارد آن خواهد شد.
صمدی یادآور شد: متاسفانه با قیمت‌های فعلی زغال‌سنگ که به نوعی قیمت‌گذاری تکلیفی است و با قیمت‌های جهانی فاصله زیادی دارد، سرمایه داران برای سرمایه گذاری های جدید در این حوزه ورود نمی کنند.
وی ادامه داد: اکنون کل تولید در این حوزه به طور عمده مربوط به معادنی است که در دهه های گذشته تجهیز و آماده سازی شده‌اند و با قیمت‌های امروز زغال‌سنگ، معدن یا معادنی که امروز بخواهد تجهیز شده باشد دیگر اقتصادی نیست.
** اقتصادی نبودن، دلیل توقف طرح‌های جدید
این مقام صنفی گفت: در حال حاضر حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن معادن زغال‌سنگ در کشور وجود دارد که بین ۶ تا هفت سال از تجهیز آنها گذشته است و برخی از آنها تا ۳۰ درصد نیز پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، اما متاسفانه به دلیل اقتصادی نبودن قیمت زغال‌سنگ عمده این طرح ها متوقف شده اند.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ تولید زغال‌سنگ کک‌شو نسبت به سال ۹۹ با افت ۷۰ درصدی مواجه شده است، این در حالی است که میزان مصرف زغال سنگ همه ساله افزایش می یابد، اما سال گذشته نیمی از زغال‌سنگ مورد نیاز کشور از خارج وارد شد.
صمدی تصریح کرد: این مساله زیبنده کشور همچون ایران که ۱۴ میلیارد تن ذخیره زمین شناسی دارد و ۱.۲ میلیارد تن ذخیره قطعی دارد، نیست.
وی اضافه کرد: اگر قرار است به این سمت برویم که کل محصولات مورد نیازمان را در داخل تولید کنیم، باید سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور انجام شود.
دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ اگر تحولی در قیمت ‌ها داشته باشیم و قیمتگذاری های دستوری برچیده شده و قیمت ها به بازار جهانی نزدیک شوند، در این صورت می‌‌توانیم شاهد تجهیز معادن جدید بوده و تحولی در حوزه زغال سنگ شاهد باشیم.
وی خاطرنشان‌کرد: با این حال در حوزه زغال سنگ حرارتی، با توجه به نبود قیمت‌گذاری دستوری و اینکه قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شوند و به قیمت های جهانی نزدیک هستند، رشد خوبی پیش بینی می شود و می توانیم تحول چشمگیری در این حوزه در سال جاری شاهد باشیم.
سعید صمدی افزود: زغال‌سنگ همچون هر ماده معدنی دیگر تحت شرایط خاصی می‌توان تعداد معادن و تولیدش را افزایش داد. وی بیان داشت: اگر کار کردن در این حوزه اقتصادی باشد، به میزان اقتصادی بودن سرمایه‌گذاری های جدید وارد آن خواهد شد.
صمدی یادآور شد: متاسفانه با قیمت‌های فعلی زغال‌سنگ که به نوعی قیمت‌گذاری تکلیفی است و با قیمت‌های جهانی فاصله زیادی دارد، سرمایه داران برای سرمایه گذاری های جدید در این حوزه ورود نمی کنند.
وی ادامه داد: اکنون کل تولید در این حوزه به طور عمده مربوط به معادنی است که در دهه های گذشته تجهیز و آماده سازی شده‌اند و با قیمت‌های امروز زغال‌سنگ، معدن یا معادنی که امروز بخواهد تجهیز شده باشد دیگر اقتصادی نیست.
** اقتصادی نبودن، دلیل توقف طرح‌های جدید
این مقام صنفی گفت: در حال حاضر حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن معادن زغال‌سنگ در کشور وجود دارد که بین ۶ تا هفت سال از تجهیز آنها گذشته است و برخی از آنها تا ۳۰ درصد نیز پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، اما متاسفانه به دلیل اقتصادی نبودن قیمت زغال‌سنگ عمده این طرح ها متوقف شده اند.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ تولید زغال‌سنگ کک‌شو نسبت به سال ۹۹ با افت ۷۰ درصدی مواجه شده است، این در حالی است که میزان مصرف زغال سنگ همه ساله افزایش می یابد، اما سال گذشته نیمی از زغال‌سنگ مورد نیاز کشور از خارج وارد شد.
صمدی تصریح کرد: این مساله زیبنده کشور همچون ایران که ۱۴ میلیارد تن ذخیره زمین شناسی دارد و ۱.۲ میلیارد تن ذخیره قطعی دارد، نیست.
وی اضافه کرد: اگر قرار است به این سمت برویم که کل محصولات مورد نیازمان را در داخل تولید کنیم، باید سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور انجام شود.
دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ اگر تحولی در قیمت ‌ها داشته باشیم و قیمتگذاری های دستوری برچیده شده و قیمت ها به بازار جهانی نزدیک شوند، در این صورت می‌‌توانیم شاهد تجهیز معادن جدید بوده و تحولی در حوزه زغال سنگ شاهد باشیم.
وی خاطرنشان‌کرد: با این حال در حوزه زغال سنگ حرارتی، با توجه به نبود قیمت‌گذاری دستوری و اینکه قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شوند و به قیمت های جهانی نزدیک هستند، رشد خوبی پیش بینی می شود و می توانیم تحول چشمگیری در این حوزه در سال جاری شاهد باشیم.

 

انتهای پیام//

 

منبع: معدن ۲۴ (www.madan24.com)

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها