حداقل عیار قابل استخراج کانی ها

حداقل عیار قابل استخراج، عیاری است که استخراج مواد با آن عیار از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد. عیار قابل استخراج مواد معدنی عیار قابل استخراج مواد معدنی، به وضعیت جغرافیایی (راه‌ها و آب‌ و هوای ناحیه)، ذخیره ماده معدنی، قیمت جهانی ماده معدنی، طرز قرار گرفتن آن، عمق معدن و مقدار استخراج روزانه […]