کارخانه فروسیلیسیم خلخال با ۱۳ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری راه‌اندازی می‌شود

آخرین اخبار