رشد 20 درصدی حفاری‌های اکتشافی

مهندس شهریار متوکل مدیر امور اکتشافات و مهندسی توسعه شرکت مس گفت: در هفت ماهه سال 99 در معادن و محدوده‌های اکتشافی، حفاری مغــزه‌گیــری اکتشافی و حفاری ساختاری و هیدولوژیکی به منظور کسب اطلاعات ژئوتکنیکی و هیدولوژیکی مورد نیاز طرح توسعه معادن در مجموع بیش از 51000 متر در استان های کرمان، آذربایجان شرقی و اصفهان به انضمام نظارت کارگاهی، لاگینگ مغزه های حفاری، آرشیو مغزه ها، آماده سازی وآزمایشات مورد نیاز و اعتبارسنجی داده‌هـای اکتشافی صورت پذیرفتــه است.
به گزارش مس پرس، متوکل با اعلام این خبر گفت: این میزان حاکی از رشد 20 درصدی میزان حفاری‌های اکتشافی، به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه اکتشافات نسبت به مدت مشابه سال گذشته است و این در حالی است که با توجه به شیوع ویروس کرونا و منع تردد بین استانی، عملیات حفاری در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری بعضاً متوقف و یا به کندی انجام پذیرفته است.
مدیر امور اکتشافات و توسعه شرکت مس با بیان این‌که  اخذ پروانه‌های اکتشافی محدوده های امیدبخش و همچنین تمدید گواهی کشف‌ها و پـروانه‌های بهره‌برداری کانسارها و ذخایر معدنی نیز کماکان، یکی از فعالیت‌های مهم امور اکتشافات شرکت مس است گفت:  خوشبختانه در حال حاضر تعداد پروانه‌ها و محدوده‌های ثبتی نسبت به ســه سال گذشته رشد دو بـرابـری را نشــان می‌دهـد.
وی ادامه داد: امور اکتشافات و توسعه ذخایر معدنی از ابتدای سال جاری تا کنون فعالیت‌های اکتشافی گسترده‌ای را در قالب مراحل چهارگانه اکتشافات شامل مطالعات شناسایـی، پی‌جویی، عمومی و تفصیلی در محدوده‌های اکتشافی شرکت ملی صنایع مس ایران اجرا کرده است.
متوکل با اشاره به مطالعات شناسایی و پی جویی در پهنه های اکتشافی به وسعت بیش از 68000 کیلومتر مربع گفت: اجرای عملیات در 5 پهنه در استان‌های کرمان، آذربایجان غربی، قم ، خراسان رضوی و  برنامه ریزی 5 پهنه جدید در استان های اردبیل، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در این راستا مطالعات شناسایی و پی‌جویی پهنه‌های حوض سلطان، رفسنجان و سیه چشمه  در مجموع به وسعت حدود 5000 کیلومترمربع به اتمام رسیده و نهایی‌سازی محدوده‌های مستعد درخواستی به منظور ثبت و اخذ پروانه‌های اکتشافی بنـام شرکت ملی صنایع مس ایران در دست انجام است.
مدیر امور اکتشافات و مهندسی توسعه تصریح کرد: همچنین مطالعات شناسایی و پی‌جویی پهنه‌های کاشمر و بجستان با توجه به وسعت بسیار زیاد بیش از 20 هزار کیلومترمربع خوشبختانه در کمتر از 6 ماه از انعقاد تفاهم نامه فیمابین سازمان صمت استان خراسان رضوی و شرکت ملی صنایع مس ایران انجام وگزارشات پایانی به سازمان صمت استان خراسان رضوی ارائه شد.
وی یادآور شد: پیگیری ها در خصوص واگذاری 5 پهنه دراستان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی از سازمان صمت استان‌های مربوطه در دست انجام است.
به گفته متوکل اکتشافات سطحی تکمیلی (زمین شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک  و توپوگرافی) در مجموع به وسعت 55300 هکتار در تعداد 32 محدوده مستعد معدنی برآمده از مطالعات پهنه های اکتشافی و اندیس ها و کانسارهای معدنی انجام شده است، به‌طوری‌که از ابتدای سال 99 تا کنون (تا پایان مهرماه  سال 99) مطالعات زمین شناسی و آلتراسیون جمعاً به وسعت 17200 هکتار، ژئوشیمیایی در مجموع با وسعت بیش از  22300 هکتار و ژئوفیزیک جمعاً به وسعت 12800 هکتار و تهیه نقشه توپوگرافی به وسعت جمعاً 3000 هکتار به انجام رسیده است.
متوکل با بیان این‌که مطالعات تخمین ذخیره و مطالعات مفهومی اولیه فنی و اقتصادی برای تعداد 6 کانسار معدنی در حال انجام است اظهار داشت: در این راستا تخمین ذخیره این کانسارهای مورد بازبینی قرار گرفته و مطالعات امکان سنجی مقدماتی این کانسارها در حال انجام است و مراحل نهایی خود را می گذراند. در این ارتباط علاوه بر بازبینی مطالعات تخمین ذخیره، مطالعات هیدروژئولوژی، پایداری دیواره و مطالعات بهینه سازی و برنامه ریزی تولید اولیه این کانسارها نیز در حال انجام است.

مهندس شهریار متوکل مدیر امور اکتشافات و مهندسی توسعه شرکت مس گفت: در هفت ماهه سال 99 در معادن و محدوده‌های اکتشافی، حفاری مغــزه‌گیــری اکتشافی و حفاری ساختاری و هیدولوژیکی به منظور کسب اطلاعات ژئوتکنیکی و هیدولوژیکی مورد نیاز طرح توسعه معادن در مجموع بیش از 51000 متر در استان های کرمان، آذربایجان شرقی و اصفهان به انضمام نظارت کارگاهی، لاگینگ مغزه های حفاری، آرشیو مغزه ها، آماده سازی وآزمایشات مورد نیاز و اعتبارسنجی داده‌هـای اکتشافی صورت پذیرفتــه است.
به گزارش مس پرس، متوکل با اعلام این خبر گفت: این میزان حاکی از رشد 20 درصدی میزان حفاری‌های اکتشافی، به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه اکتشافات نسبت به مدت مشابه سال گذشته است و این در حالی است که با توجه به شیوع ویروس کرونا و منع تردد بین استانی، عملیات حفاری در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری بعضاً متوقف و یا به کندی انجام پذیرفته است.
مدیر امور اکتشافات و توسعه شرکت مس با بیان این‌که  اخذ پروانه‌های اکتشافی محدوده های امیدبخش و همچنین تمدید گواهی کشف‌ها و پـروانه‌های بهره‌برداری کانسارها و ذخایر معدنی نیز کماکان، یکی از فعالیت‌های مهم امور اکتشافات شرکت مس است گفت:  خوشبختانه در حال حاضر تعداد پروانه‌ها و محدوده‌های ثبتی نسبت به ســه سال گذشته رشد دو بـرابـری را نشــان می‌دهـد.
وی ادامه داد: امور اکتشافات و توسعه ذخایر معدنی از ابتدای سال جاری تا کنون فعالیت‌های اکتشافی گسترده‌ای را در قالب مراحل چهارگانه اکتشافات شامل مطالعات شناسایـی، پی‌جویی، عمومی و تفصیلی در محدوده‌های اکتشافی شرکت ملی صنایع مس ایران اجرا کرده است.
متوکل با اشاره به مطالعات شناسایی و پی جویی در پهنه های اکتشافی به وسعت بیش از 68000 کیلومتر مربع گفت: اجرای عملیات در 5 پهنه در استان‌های کرمان، آذربایجان غربی، قم ، خراسان رضوی و  برنامه ریزی 5 پهنه جدید در استان های اردبیل، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در این راستا مطالعات شناسایی و پی‌جویی پهنه‌های حوض سلطان، رفسنجان و سیه چشمه  در مجموع به وسعت حدود 5000 کیلومترمربع به اتمام رسیده و نهایی‌سازی محدوده‌های مستعد درخواستی به منظور ثبت و اخذ پروانه‌های اکتشافی بنـام شرکت ملی صنایع مس ایران در دست انجام است.
مدیر امور اکتشافات و مهندسی توسعه تصریح کرد: همچنین مطالعات شناسایی و پی‌جویی پهنه‌های کاشمر و بجستان با توجه به وسعت بسیار زیاد بیش از 20 هزار کیلومترمربع خوشبختانه در کمتر از 6 ماه از انعقاد تفاهم نامه فیمابین سازمان صمت استان خراسان رضوی و شرکت ملی صنایع مس ایران انجام وگزارشات پایانی به سازمان صمت استان خراسان رضوی ارائه شد.
وی یادآور شد: پیگیری ها در خصوص واگذاری 5 پهنه دراستان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی از سازمان صمت استان‌های مربوطه در دست انجام است.
به گفته متوکل اکتشافات سطحی تکمیلی (زمین شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک  و توپوگرافی) در مجموع به وسعت 55300 هکتار در تعداد 32 محدوده مستعد معدنی برآمده از مطالعات پهنه های اکتشافی و اندیس ها و کانسارهای معدنی انجام شده است، به‌طوری‌که از ابتدای سال 99 تا کنون (تا پایان مهرماه  سال 99) مطالعات زمین شناسی و آلتراسیون جمعاً به وسعت 17200 هکتار، ژئوشیمیایی در مجموع با وسعت بیش از  22300 هکتار و ژئوفیزیک جمعاً به وسعت 12800 هکتار و تهیه نقشه توپوگرافی به وسعت جمعاً 3000 هکتار به انجام رسیده است.
متوکل با بیان این‌که مطالعات تخمین ذخیره و مطالعات مفهومی اولیه فنی و اقتصادی برای تعداد 6 کانسار معدنی در حال انجام است اظهار داشت: در این راستا تخمین ذخیره این کانسارهای مورد بازبینی قرار گرفته و مطالعات امکان سنجی مقدماتی این کانسارها در حال انجام است و مراحل نهایی خود را می گذراند. در این ارتباط علاوه بر بازبینی مطالعات تخمین ذخیره، مطالعات هیدروژئولوژی، پایداری دیواره و مطالعات بهینه سازی و برنامه ریزی تولید اولیه این کانسارها نیز در حال انجام است.

 

انتهای پیام//

 

منبع: معدن ۲۴ (www.madan24.com)

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها