سعید بزرگی، مدیرعامل صبا فولاد خلیج فارس گفت: واحدهای ذوب القایی درحالی به تامین مواد اولیه خود معترضند که واحدهای احیا با وجود افزایش بسیار زیاد هزینه‌ها، آهن اسفنجی را پایین تر از نرخ جهانی در بستر بورس کالا فروخته‌اند و مشکلات بسیاری دارند از این رو واحدهای القایی نباید به دلیل مشکل فعلی خود، سایر بخش ها را با چالش مواجه کنند.

سعید بزرگی، مدیرعامل صبا فولاد خلیج فارس در گفت‌وگو با خبرنگار الف درباره ارزیابی خود از اعتراض واحدهای ذوب القایی می‌گوید: نوسان قیمت در زنجیره صنعت فولاد همواره به شکل‌های مختلفی در زنجیره نمایان می شود و بازدهی هر یک از بخش‌های زنجیره به تناسب نوسان‌ها متفاوت و متغییر بوده است.

بزرگی با اشاره اینکه واحدهای احیا و تولیدکننده آهن اسفنجی که ماده اولیه واحدهای ذوب القایی را تامین می‌کنند، خودشان دچار معضلات جدی هستند، اظهار کرد: از جمله مهمترین هزینه‌ها، افزایش هزینه‌های مربوط به آب، گاز، برق و البته سایر هزینه‌ها بوده است. افزایش نزدیک 8 برابری قیمت گاز یا افزایش نجومی برق، هزینه‌های غیرقابل وصفی به واحدهای احیا تحمیل کرده است.

به گفته مدیرعامل صبافولاد خلیج فارس با وجود افزایش هزینه‌ها، قیمت آهن اسفنجی بریکت عرضه شده (ماده اولیه واحدهای ذوب القایی) در بورس کالا به صورت میانگین در محدوده 9 هزار تومان و گاهاَ پایین تر از آن قرار دارد که نسبت به قیمت صادراتی 10 هزار تومان هنوز فاصله بسیار دارد.

سعید بزرگی با بیان اینکه نباید تنها به یک بخش از زنجیره صنعت فولاد نگاه کرد و سایر زنجیره را رها کرد، اظهار کرد: بنگاه‌های احیاکننده همه در شرایط پُرچالشی به سر می‌برند و در صورتی که فشارها در سال جاری و سال آینده هم به این واحدها تداوم یابد، بسیاری از آنان با مشکل جدی روبه‌رو خواهند شد.

وی با اشاره اینکه نوسانات قیمت در صنعت فولاد به حلقه‌های مختلف قبلی و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بزرگ در جهان بر می‌‎گردد، عنوان کرد: اینکه در زنجیره صنعت فولاد فقط به یک بخش نگاه کنیم و به چالش کل زنجیره بپردازیم، اساساً کار منصفانه‌ای نیست.

براساس آمارهای ثبت شده بر تابلوی بورس کالا بیش از 300 هزار تن آهن اسفنجی بریکت صبا فولاد خلیج فارس از ابتدای امسال تا 3 بهمن در بورس کالا عرضه شده که تنها 138 هزار و 500 تن آن در شرایط بدون رقابت و در قیمت کف در بستر بورس فروخته شده است.